Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Symulacje komunikacyjne – tematy do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne zezwala się na następujące tezy do zaliczenia:

  • gra komunikacyjna : „Przestępczość komputerowa w Polsce” oraz „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • symulacja strategiczna : „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” oraz „Współczesny terroryzm”
  • symulacja zespołowa – „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych” i Symulacje W E-Learningu i „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”
  • symulacja lingwistyczna – „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na modelu literatury i sztuki”
  • zabawa kreatywna – „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja strategiczna : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem”
  • zabawa językowa – „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych” oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • symulacja menedżerska : „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Atrakcyjność turystyczna okolic Wetliny i wpływ ruchu turystycznego na zmiany w środowisku”
  • zabawa strategiczna : „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu” i „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na przykładzie tabloidów ”