Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Otwarte szkolenia dla biznesu

 • biznesowymi, w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Internet
 • Flightspace – nowoczesny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara – szkolenia negocjacyjne
 • komputerowa platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa – treningi z przywództwa i wyjazdowe szkolenia z przywództwa
 • modernizacyjne technologie dla nowoczesnych produktów – pił taśmowych do drewna o przedłużonej trwałości – warsztaty sprzedażowe
 • Warsztaty Z Negocjacji Na Mazurach – warsztaty biznesowe i elearningowe szkolenia negocjacyjne
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
 • elektroniczna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia miekkie
 • Inwestycja w prekursorską technologię produkcji artykułów kosmetyczno-pielęgnacyjnych – warsztaty negocjacyjne
 • Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności –
 • Misja Gospodarcza towarzysząca wizycie Wicepremiera Waldemara Pawlaka do Turcji/ Ankara – warsztaty interpersonalne
 • NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia biznesowe
 • Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej – treningi z kreatywności
 • Organizacja i uruchomienie ogólnopolskiego elektronicznego modelu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku – szkolenia z zarządzania czasem
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron internetowych
 • Paszport do importu szansą dla rozwoju firmy Erontrans na rynku międzynarodowym – szkolenia HR
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3 – treningi z obslugi klienta
 • Pozyskiwanie rejestrów o społecznościach sieciowych oraz prowadzenie marketingu wirusowego poprzez wypracowanie serwisu społeczności elektronicznej
 • Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego – szkolenia z zarządzania projektem
 • Realizacja harmonogramu intensyfikacji eksportu firmy InteliWISE SA – szkolenia z komunikacji
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • Rozpoczęcie sprzedaży nowoczesnych produktów na rynkach Turcji i Bułgarii – szkolenia interpersonalne
 • unowocześnienie eksportu, szansa intensyfikacji i przyrostu konkurencyjnosci firmy ActivArt Sp z oo
 • rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi z asertywności
 • skok technologiczny firmy Consultronix poprzez pogłębienie działalności importowej
 • skok technologiczny firmy SEKWENCJA poprzez stworzenie planu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – treningi z przywództwa
 • skok technologiczny głównej działalności GoldenLine Sp z oo, poprzez sporządzenie harmonogramu rozwoju importu
 • Stacjonarny Inteligentny projekt Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – szkolenia z konfliktów
 • Sunex – debiut na NewConnect
 • TRAININGBOT proces Zarządzania Szkoleniami – @narzędzie dla firm szkoleniowych i menedżerów szkoleń w firmach i instytucjach – szkolenia menedżerskie
 • Uruchomienie nowej e-usługi polegającej na grupowaniu i wyszukiwaniu najlepszych ofert promocyjnych – warsztaty negocjacyjne
 • WATT Produkcja modelów Solarnych – rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego
 • WeConnectpl – cyfrowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie procesu celowego eDOK oraz wzmocnienie wdrożeń wyników tego planu – szkolenia z kreatywności
 • Wyposażenie IP w 2010 r
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty pracownicze
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej GALD poprzez zoptymalizowanie wielkości importu i promocji – warsztaty ze stresu
 • pozyskanie i implementacja nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy szybki wzmocnienie strategii działania firmy APP Sp z oo
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia sprzedażowe
 • zagwarantowanie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Radomin – treningi z asertywności}