Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Serwis o symulacjach na szkolenia team building i biznesowe

Nazywam się Julia Komorowska i zajmuję się prowadzeniem kursów biznesowych w firmie edukacyjnej Training Projects. Przed laty byłam dyrektorem utrzymania ruchu w polskim przedsiębiorstwie przemysłowym. Dlatego organizuję w większości projekty rozwojowe z tematyki biznesowej i symulacje integracyjne dla branż przemysłowych.

Doradzam również w obszarze narzędzi motywacyjnych i motywowania pracowników.

Od jedenastu lat także angażuję się w opracowywanie ćwiczeń integracyjnych i motywacyjnych oraz narzędzi na warsztaty dla szefów i menedżerów. Ta strona dotyczy właśnie moich gier. Zachęcam do lektury.

Zapraszam też do korespondencji: gryszkoleniowe@groupmail.com .