Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Symulacje strategiczne

Tutaj znajduje się baza opracowanych przeze mnie gier team building i edukacyjnych, które coachowie mogą kupić ode mnie w formule niewyłącznej licencji:

– Niebieskie specjalistki i kremowi brygadziści – półdniowa wielowątkowa wirtualna zabawa strategiczna na temat zróżnicowania i różnorodności kulturowej w organizacji
– Niebezpieczna wyprawa – jednodniowa inspiracyjna elektroniczna zabawa szkoleniowa dotycząca wprowadzania nagłych zmian w organizacji
– Szachowe zawody mrówek i jaguarów – trzydniowa inspiracyjna wirtualna gra strategiczna dotycząca rozwiazywania konfliktów
– Tajemniczy przedstawiciele na zamku Króla Artura – wielorundowa integracyjna korespondencyjna zabawa edukacyjna dotycząca pracy działu handlowego
– Sto rubinów z fabryki ołówków – dwugodzinna integracyjna karciana symulacja edukacyjna na temat kreatywnego myślenia w filozofii LEAN.