Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Untitled

<!–more–>Różnego rodzaju gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze wśród firm o różnej wielkości. Ich właściciele dostrzegają bowiem zalety, jakie odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra znacząco może polepszyć pracownicze relacje, a dodatkowo rozszerzyć kompetencje i umiejętności potrzebne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem zorganizowano przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa dla pracowników, którą wiele osób uznało za największą w Polsce. Udział w niej bowiem wzięli wszyscy bez wyjątku pracownicy, co dało w rezultacie blisko pięciuset uczestników. Dodatkowo całością opiekowało się 35 trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za prowadzenie zajęć z poszczególnymi grupami.
<br>
Pewną część z tej grupy trenerów stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, zdecydowaną większość kadra z farmaceutycznej firmy. Przyjechali oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko było organizowane, i tam odbyli krótkie szkolenie. Dzięki temu bez większych problemów dali sobie radę z pracą z uczestnikami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był Prezes Zarządu, który w życiu prywatnym interesuje się alpinistyką. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję do tego, żeby na podstawie górskiej wyprawy przekazać pozostałym słuchaczom sporo wiedzy na temat kierowania zespołem, rozwiązywania sporów i motywacji. Nawiązał tym samym do tematyki pracy zespołowej, tak ważnej w większości firm.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, które przez cały dzień realizowały zaplanowane cele. Główną część gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w jakich członkowie drużyn musieli się wykazać dużą dawną zaufania i kreatywności.
<br>
Te eksperymenty kończone były przekazaniem drużynie tak zwanych kart, z jakimi ta miała się zapoznać. Przy analizie wspomnianych kart w rzeczywistości uczestnicy analizowali swoje działania przez pryzmat pięciu podstawowych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swoich codziennych zajęć.