Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania


Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Społeczny” do ostatniego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • zbudowanie mobilnej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie kompleksowego modelu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia z przywództwa
 • Treningi HR – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie platformy zdalnej – aukcje wierzytelnościami – warsztaty z asertywności
 • stworzenie portalu uczelnianego wwwportalmaturzystypl – treningi negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu mobilnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie wirtualnego portalu informacyjno-społecznościowego dla Łodzian – warsztaty firmowe
 • progres konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez wdrożenie elektronicznego modelu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia z konfliktów
 • zoptymalizowanie potencjału i unowocześnienie Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez uruchomienie procesu B2B – treningi miekkie
 • ARCH-ipelag – platforma do zarządzania planami architektoniczno-budowlanymi – szkolenia negocjacyjne
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – treningi z asertywności
 • zdiagnozowanie i wdrożenie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – warsztaty z delegowania
 • – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – treningi z przywództwa
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego projektu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – szkolenia z przywództwa
 • DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na intensywny unowocześnienie Gminy Płaska – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja innowacyjnej procedury wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • E-INFRA pakiet e-usług dla menadżera, pracownika i kontrahenta zintegrowany z informatycznym modelem zarządzania przedsiębiorstwem – szkolenia z delegowania