Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Gry szkoleniowe – hipotezy do zaliczenia


Ogłaszamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe polecamy nizej wymienione książki do egzaminu:

  • gra decyzyjna – „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania” i „W poszukiwaniu intertakstualności – Synteza ocenianych utworów literackich”
  • zabawa komunikacyjna – „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” i „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • zabawa lingwistyczna – „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Współczesny terroryzm”
  • symulacja kreatywna : „Polki w przestrzeni publicznej” oraz „Mit projektu Riese”
  • gra edukacyjna : „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku” oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów obserwowanych uczelni w Lublinie”
  • gra komunikacyjna : „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie wybranych filmów” oraz „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata”
  • symulacja menedżerska – „Filmowym szlakiem po Lombardii” i „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”
  • symulacja zespołowa : „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur” i „Sacrum i profanum w mitologii Słowian”
  • zabawa strategiczna – „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim” i „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych”