Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Scenki biznesowe – zagadnienia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne rekomenduje się tu przedstawione problemy do pracy dyplomowej:

  • symulacja decyzyjna : „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz” i „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • symulacja komunikacyjna : „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” i „Synteza metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie”
  • gra menedżerska : „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” i Społeczne Symulacje Menedżerskie W E-Learningu i „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej”
  • zabawa strategiczna – „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii” oraz „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • gra zespołowa – „Dziedzictwo kulturowe powiatu Radzyń Podlaski” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • zabawa strategiczna : „Fenomen kulturowy tańca (w kręgu dostępnych zagadnień)” oraz „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”
  • gra komunikacyjna : „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” i „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na danych źródłowych z Polski i Macedonii”
  • zabawa biznesowa – „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” oraz „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech”
  • symulacja menedżerska – „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” i „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”