Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Pomoc pieniężna na warsztaty HR


Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Regionalny” do następnego etapu zaakceptowano poniższe aplikacje:

 • wypracowanie mobilnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie nowoczesnego projektu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Pracownicze Szkolenia Coaching – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania projektami informatycznymi – treningi z komunikacji
 • wypracowanie Portalu Ludzi Aktywnych z procesem bezpieczeństwa EMESS – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie profesjonalnej usługi cyfrowej – elektronicznej i automatycznej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie serwisu usługowej, bezobsługowej digitalizacji dokumentów – warsztaty z przywództwa
 • progres innowacyjnosci FAKRO – badania i uruchomienie nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – szkolenia menedżerskie
 • zoptymalizowanie poziomu eksportu firmy INTER-WIDEX na rynki wschodnie i unijne – Etap I – warsztaty miekkie
 • Adwertaria struktura dla kupujących i sprzedających mobilne powierzchnie reklamowe zawierająca unikalny system optymalizacji reklam – szkolenia negocjacyjne
 • kontrola współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – treningi z zarządzania projektem
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne osystemowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – warsztaty z asertywności
 • Budowa innowacyjnego zhermetyzowanego parku zbiorników benzynowych – szkolenia handlowe
 • Centrum Biotechnologii produktów leczniczych Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – szkolenia z zarządzania czasem
 • Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez implementacja modernizacyjnej technologii PRISMAXXI – szkolenia z przywództwa
 • e-KalendarzWizyt – nowoczesny proces rejestracji pacjentów – treningi z konfliktów