Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Symulacje menedżerskie – wytyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu” oraz „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • gra decyzyjna – „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej” oraz „Wampiryzm w kulturze masowej”
  • gra menedżerska : „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010” oraz Inżynierskie Symulacje Szkoleniowe i „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • zabawa decyzyjna : „Pojęcie piękna u pierwszych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” i „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • symulacja strategiczna : „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ” i „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego”
  • symulacja decyzyjna – „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej” i „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie ocenianych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • symulacja decyzyjna : „Lew Tołstoj i Polska” oraz „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • gra decyzyjna : „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146” oraz „Tragizm ludzkiej egzystencji w utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • gra językowa : „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”