Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Gry integracyjne – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • zabawa strategiczna – „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • gra menedżerska – „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” i „Pokrywa śnieżna w Polsce”
  • zabawa strategiczna : „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)” i Gry Negocjacyjne oraz „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • gra zespołowa : „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku” i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • zabawa strategiczna : „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” i „Pozytywistyczny spór o kształt powieści”
  • symulacja decyzyjna – „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na modelu Urzędu Skarbowego w Gnieźnie” oraz „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku”
  • symulacja komunikacyjna – „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” oraz „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej”
  • zabawa komunikacyjna : „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • gra menedżerska : „Oblicza sieci – manipulacja w internecie” oraz „Działalność dobroczynna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”