Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Symulacje kreatywne – hipotezy do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się następujące opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa kreatywna : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” i „Weryfikacja metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie”
  • zabawa menedżerska : „Hoplita grecki” oraz „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu dostępnych zagadnień)”
  • gra biznesowa – „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.” oraz Gry Biznesowe oraz „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach”
  • gra językowa : „Internet a sukces w nauce” oraz „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • symulacja decyzyjna – „Człowiek wobec śmierci. Obserwacja kulturowa na przykładzie pierwszych religii świata” i „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”
  • zabawa biznesowa – „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense” i „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”
  • gra edukacyjna : „Obraz dziecka w reklamie” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii pierwszych grup kobiet w województwie lubelskim”
  • symulacja lingwistyczna : „Motyw wampira i wilkołaka w kulturze europejskiej” oraz „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki”
  • gra językowa – „Świete drogi Europy” oraz „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”