Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Gry biznesowe – rocznik prof. Wojtaczka


Ćwiczenia z zarządzania – opracowania na szkolenia:

 • Gry Dla Menedzerów
 • pomiar efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Symulacje menedżerskie , prof. C. Bryniak
 • Badanie zarządzania ewaluacyjne wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do wspołczesności
 • Gry szkoleniowe , dr hab. B. Blach
 • Nieco o Bieszczadach i innych nazwach geograficznych
 • Ocena biznesowa szczegółowych kryteriów wyboru projektów szkoleniowych w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Ocena biznesowa złożonych wniosków najlepiej i najgorzej ocenionych w celu stworzenia podręcznika dla beneficjentów działania 8.3 oraz 8.4 PO IG
 • Rocznik Statystyczny 1977
 • Wieliczka
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Grand-Prix Krzepic w Tenisie Stołowym
 • Raport z rezerwatu – Ryszard Głowacki (514)
 • Minuta mądrości – Anthony de Mello (773)
 • Jeźdźcy smoków – Anne McCaffrey (1858)
 • Śpiew ptaka – Anthony de Mello (2429)
 • Zerowe rozwiązanie – Konrad Fiałkowski (2965)
 • Coraz trudniej kochać – Janusz Głowacki (3526)
 • Runestaf (tom 3 – Miecz świtu) – Michael Moorcock (4029)
 • Akord – David Brin (4727)
 • Egoista – dorota Urban (5673)
 • Malarze, rzeźbiarze, architekci – Słownik Szkolny – Maria Poprzęcka (6333)
 • Świat dysku (tom 23 – Carpe Jugulum) – Terry Prathet (7240)
 • Gry menedżerskie , mgr B. Cimoch