Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr YXW/64 6 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Spotkania team building w Lodzi
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Badania i analizy techniczne
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: jaworski oraz brzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michór Józef Uslugi Ogólnobudowlane, Rawskie Zakłady Mięsne „RAWA” S.A., Car-line, Ryma-Med Ryszard Sroka, „Satex” Wojciech Abramowicz, Dariusz Krot , „KABEL SAT” Sp. z o.o. , Agnieszka Korbaś, DON , Jurajska Spółdzielnia Pracy, MAŁKOWSKI-MARTECH Sp.z o.o., TADSED Sędkiewicz Tadeusz , Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., GRAN POLSKA Sroka Sroka , VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.