Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Symulacje biznesowe – założenia do egzaminu


Ogłaszamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne dopuszcza się poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa : „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” oraz „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ”
  • gra kreatywna : „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie wybranych egzemplarzy z lat 1994-2010” oraz „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku”
  • zabawa zespołowa – „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” i Symulacje oraz „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • symulacja komunikacyjna – „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” i „Żywot świętych na ekranie ”
  • symulacja decyzyjna : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” i „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • gra decyzyjna : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na danych źródłowych z dwunastu ocenianych tablic” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • zabawa biznesowa – „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS” i „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen”
  • gra biznesowa – „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej” i „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu”
  • symulacja biznesowa – „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych” i „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”