Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Opinie – szkolenia z negocjacji – Ośrodek Doradztwa

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu aplikacji w ramach grantów Holenderskiego Grantu Rozwojowego:

  • 1/U/DOLNOŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek skrojonego na miarę produktu, tj. taśm metalowych o grubości od , mm poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych w skali świata maszyn do ich produkcji., „POLBRASS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Progress Project .
  • 4/I/KUJAWSKO POMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowej i produktowej sposobem na dalszy rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy., IMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Schenk Institute
  • 5/H/DOLNOŚLĄSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności spółki poprzez skoordynowane uruchomienie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz przystosowanie do potrzeb innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Batko. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji IBD Business School
  • F6/K/LUBUSKIE-, Innowacyjny system optymalizacji procesów poszukiwania, planowania, organizacji grupy osób zgodnie z ich preferowanym rodzajem aktywności., MOWISO Sp. z o. o., Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia w fundacji Training Partners
  • F6/H/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Budowa instalacji do wytwarzania innowacyjnej blendy tworzyw sztucznych PE5/R/LUBUSKIEPA, POLIMER INNO TECH SA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Tymochowicz. Zalecane w firmie Certes
  • CD6/W/DOLNOŚLĄSKIE-, wprowadzenie innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej świadczonej za pomocą systemu do analizy sposobów poruszania się przez osoby indywidualne po miejscowościach i galeriach handlowych oraz identyfikacji optymalnych lokalizacji dla punktów usługowych i handlowych, TRADELOGIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w agencji ODiTK
  • D6/J/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie „Gomex” Sławomir Gomola, Sławomir Gomola, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Brainstorm
  • G0/I/LUBUSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii wielopłaszczyzskrojonego na miarę laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie GFKM