Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Zabawy integracyjne – Aktualny Kongres


Wszystkim niżej wymienionym uprzejmie składają wyrazy wdzięczności ze strony Kierownictwa Fundacji za kilka chwil dedykowanych na wsparcie – podpisano: Kornel Żukowski, Maks Pawlak, Norbert Krzemień i Bolemir Bilewicz

 • I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją”.
 • Łódzki Kongres Menedzerów sektora NGO Eventy Biznesowe gra kryminalna
 • Polska onkologia współczesna. Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Onkologiczne
 • Sympozjum Naukowe: Słowo – Dziecko – Edukacja. Aspekty literackie, językowe oraz pedagogiczne
 • „JAK PRZYWRACAĆ ŚWIATU OSOBY Z AUTYZMEM? Współczesne badania a także dobre praktyki”
 • Józef Piłsudski i jego percepcja obcych narodów oraz państw
 • Prekariat nowa niebezpieczna klasa?
 • Międzynarodowa Konferencja – Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu – diagnoza, zapobieganie, zwalczanie
 • VII SZKOŁA NEONATOLOGII Trudne pytania w Neonatologii
 • Dzień wolontariatu hospicyjnego. Wolontariat – praca bezinteresowna czy darmowa?
 • Kultura popularna w Estonii w latach 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją
 • Wspieranie nowoczesnego wytwórstwa zbóż z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych a także organizacyjno-ekonomicznych (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • XIV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building z cyklu : ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ jak również NAUK STYKOWYCH W PRAKTYCE SĄDOWEJ pt. „Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych oraz nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa”
 • XVIII Wrocławska Wiosna Gastrologiczna